Tag Archives: Treasure Hunt

AIESEC iarăşi cu un nou mini-proiect pentru studenţi.

Cei mai curioşi dintre studenţii USBului ”Alecu Russo” au beneficiat de 2 ore de competiţie distractivă. Totul s-a produs pe 21 aprilie, iar competiţia a cuprins partea din centru a oraşului nostru. Numită, de fapt, “Treasure Hunt” (“Vânătoarea de comori”) prezintă un concept preluat de la americani (cei mai ingenioşi în ce priveşte jocurile) şi acceptat cu bucurie de băştinaşii noştri.
În particular, este considerată o competiţie sportivă între diferite echipe, care constă în căutarea anumitor locuri dintr-un cadru stabilit, prin intermediul indicilor şi efectuarea anumitor probe ce vor demonstra spiritul de observaţie, erudiţia si puterea picioarelor participanţilor, care într-un final trebuie sa ajungă primii şi să-şi ia premiul.
La acest joc au participat câte 2 grupe din cele 2 facultăţi ale USBului nostru, şi anume cea de Agroecologie şi cea cea de Filologie (respect aparte pentru grupa noastră de Jurnalişti ! ). La 14 exact, aceste grupe s-au adunat în blocul 5, pentru a începe competiţia. Cine a venit mai mult pentru însuşi joc, cine mai mult să afle care e premiul final, cine că n-avea ce face…
După câteva indicaţii date de Cristina Pascaru – reprezentantul AIESEC şi organizatorul competiţiei, specificând câteva reguli de bază, împărţind grupurile şi aşa numiţii “supraveghetori”(care aveau sa urmărească buna desfăşurare a procesului şi să fixeze pe foto cele mai reprezentative mişcări ), echipele şi-au început drumul cu denumirile : Eva – Agroecologia şi respectiv, A1 – Filologia (intuiţi cine a pus numele dat? ). Aici tot era interesant de urmărit  A1, au luat-o la pas domol, atenţi, cumpătat, dând impresia oamenlior care ştiu ce fac şi încotro se duc. Eva – au rupt-o la fugă. Printre zonele care trebuiau valorificate s-au înscris : TUR Baza, Casa Ucrainească, Tancul din centru, Piaţa centrală, Monumentul lui Ştefan cel mare şi Stadionul oraşului. Sarcinile erau de 2 tipuri, primele prin desene si simboluri indicau următorul loc spre care trebuiau să meargă (exemplu, monumentul lui Ştefan cel Mare era vizat prin cuvintele « Ţara nu e a voastră, ci a urmaşilor urmaşilor voştri ! », altele specificau probele care trebuiau îndeplinite (fiecare loc găzduia o bucata de puzzle care trebuiau adunate, trebuiau să realizeze o anchetă-sondaj, să descifreze un rebus, să ilustreze internaţionalismul, să construiască un oraş ecologic pur doar din câteva materiale ca foi, marchere şi scoci). Echipele erau tot timpul în mişcare şi entuziasmaţi sa vadă ce le aşteaptă în continuare.
Spre final au ajuns agroecologiştii, cei mai activi de la început, decernându-li-se bilete la fotbal şi jucării de pluş. Nici cei veniţi mai târziu n-au fost ignoraţi. Li s-au dat şi lor jucării de pluş. Să nu uite că totul a fost un joc. Ş destul de amuzant.